Till vår kund i energisektorn söker nu två Controllers.

Uppdragsbeskrivning:

 Uppföljning och rapportering av Verksamhetskostnader och stabskostnader, Nyckeltal. Sammanställa och analysera utfallet samt vara ett stöd mot enheter och kunna kommunicera utfallet till berörda. Initiera och leda utvecklingsprojekt och arbete inom det ekonomiska området, inkluderande analys, presentation och genomförande. Vara drivande och hålla ihop uppföljnings och prognosarbetet för respektive enheter

Krav:

Flerårig erfarenhet av att ha arbetat som controller på ett större företag. Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet tidigast efter 10 års erfarenhet inom området. Erfarenhet av att ha jobbat som controller inom industri/entreprenad under ett flertal år.
-Affärs- och verksamhetsinriktad med god strategisk och analytisk förmåga. Det är en förutsättning att man tycker om att arbeta verksamhetsnära. Förstår och tillämpar affärsmässiga principer på ett bra sätt. Du kan se synergier, har en helhetssyn och servicekänsla samt är kundorienterad. Förmåga att identifiera, införa och driva förändringar för att möta verksamhetens nuvarande och framtida krav. Det är meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete som controller inom logistik.