Tung Programledare

Vår kund har en ny tjänst, en interaktiv dashboard som städer/kommuner kan använda för att förstå hur sin stad/kommun mår. Kunden har kommit en bit på vägen i själva utvecklingen av paketeringen men den behöver färdigställas och lanseras. Projektet innefattar färdigställande av paketering, etablering av marknadsplan tillsammans med marknadsavdelning, planering med lokala säljorganisationer för lansering samt faktisk lansering av produkten.

Kravprofil

Project manager with experience from agile product development of insight focused data products. Availability during Feb-June 100% but with minimum 50% on site presence in Stockholm and/or Helsinki. Experience of working with urban development or smart cities is positive. Experience of working geospatial analyse or geospatial visualizations is positive. Experience from working with Google Cloud Platform Tableau and Jira is positive. Excellent English language skills is required, Swedish/Finnish is a bonus. Experience of taking a B2B product into the market, from development to actual sales. Experience of leading cross functional projects consisting of development, product management, marketing and sales.Till vår kund i energisektorn söker nu två Controllers.

Uppdragsbeskrivning:

 Uppföljning och rapportering av Verksamhetskostnader och stabskostnader, Nyckeltal. Sammanställa och analysera utfallet samt vara ett stöd mot enheter och kunna kommunicera utfallet till berörda. Initiera och leda utvecklingsprojekt och arbete inom det ekonomiska området, inkluderande analys, presentation och genomförande. Vara drivande och hålla ihop uppföljnings och prognosarbetet för respektive enheter

Krav:

Flerårig erfarenhet av att ha arbetat som controller på ett större företag. Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet tidigast efter 10 års erfarenhet inom området. Erfarenhet av att ha jobbat som controller inom industri/entreprenad under ett flertal år.
-Affärs- och verksamhetsinriktad med god strategisk och analytisk förmåga. Det är en förutsättning att man tycker om att arbeta verksamhetsnära. Förstår och tillämpar affärsmässiga principer på ett bra sätt. Du kan se synergier, har en helhetssyn och servicekänsla samt är kundorienterad. Förmåga att identifiera, införa och driva förändringar för att möta verksamhetens nuvarande och framtida krav. Det är meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete som controller inom logistik.